คำจำกัดความของ ท่องเที่ยว

ท่อง + เที่ยว คือการเดินทางเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน ไปเรื่อยๆ และจดจำสิ่งที่ได้เดินทาง ได้พบ ได้สัมผัส เป็นประสบการณ์ สามารถนำมาบอกเล่าเรื่องราว ต่อให้กับคนอื่น เพื่อใช้ในการเดินทางสืบต่อไป…